چقدر اين مقرون به صرفه است كه انسان كارش زندگي اش شغلش چيزي باشد كه هرلحظه ي آن مي تواند عبادت باشد.( مقام معظم رهبري)

  به وب سايت دبستان انديشه خوش آمديد.

 

 

 

 

 

براي مشاهده ي فرم شركت در انتخابات اوليا و مربيان اينجا كليك كنيد

براي مشاهده ي نتايج انتخابات انجمن اوليا و مربيان اينجا كليك كنيد

 

 

بودجه بندي

 

براي مشاهده ي لينك بودجه بندي اينجا كليك كنيد

 

واك

 

دانش اموزان كوشا در احياي كتابخانه 

تصاوير مجمع انجمن اوليا و مربيان


براي مشاهده ي ادامه تصاوير اينجا كليك كنيد

 

تصاوير شوراي آموزگاران

 

تصاوير آماده سازي و تجهيز دبستان

 

براي مشاهده ي ادامه تصاوير كليك كنيد

 

جشن قرآن

براي مشاهده ي ادامه ي تصاوير كليك كنيد

 

قربان تا غدير

 

نماز

فرآموز كلاس6/1

براي مشاهده ي ادامه اينجا كليك كنيد

 

براي مشاهده پذيرفته شدگان سمپاد و نمونه دولتي اينجا كليك كنيد

 

 

 

 

 براي مشاهده ي مقاله ي آسيب هاي اجتماعي اينجا را كليك كنيد